545-0350/04 – Economics II (Eko II)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Yveta Tomášková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Růčková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RUC55 Ing. Hana Růčková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 30+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je pochopení základních teorii a principů makroekonomie z pohledu zejména neoklasického, keynesiánského a monetaristického proudu. Student bude schopen určit vzájemné vztahy mezi makroekonomickými veličinami, vysvětlit příčiny nestability těchto veličin a úlohu stabilizačních politik jednak verbálně a jednak pomocí grafického aparátu.

Teaching methods

Summary

Výuka v předmětu je zaměřena na pochopení vzájemných vztahů mezi makroekonomickýmí veličinami produktem, nezaměstnaností, inflací v podmínkách otevřené ekonomiky a úlohy stabilizačních politik s využitím grafického apatátu.

Compulsory literature:

1.ŠNAPKA, Petr;DVOŘÁČEK, Jaroslav. Tržní ekonomika a marketing. Skripta VŠB. Ostrava: 1992. 2.HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie pro bakalářské studium. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 2002. 326 s. 80-86175-25-1 3.HOLMAN, Robert. Ekonomie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. 714 s. 80-7179-387-6 4.PROVAZNÍKOVÁ Romana; VOLEJNÍKOVÁ Jolana. Makroekonomie: Cvičebnice. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2003. 379 s. 80 – 86175-28-6 5.SAMUELSON, Paul. A., NORDHAUS, William.D. Ekonomie. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. 1011 s. 80-205-0494-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Marketing jako součást tržního mechanismu 2. Marketingové funkce 3. Stanovení a řízení cen - faktory ovlivňující tvorbu cen, stanovení ceny, cenová strategie 4. Propagační program firmy – reklama, osobní prodej, podpora prodeje 5. Základy účetnictví 6. Jednoduché účetnictví 7. Základy podvojného účetnictví 8. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 9. Účetní závěrka 10.Účetní výkazy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner