545-0355/01 – Digitální zpracování dat v DPZ ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní etapy DPZ. Analogová a digitální data. Základní pojmy z oblasti digitálního zpracování obrazového záznamu. Matematický popis obrazu. Formáty souborů pro uložení digitálních dat. Rozlišovací schopnost, rozlišení digitálního obrazového záznamu. Popis naměřeného souboru obrazových dat. Histogram obrazového záznamu. Metody zpracování digitálních dat. Chyby a předzpracování digitálního obrazového záznamu. Korekce a zvýraznění digitálního obrazového záznamu. Klasifikace

Povinná literatura:

Dobrovolný P.: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu, MU v Brně, 1998, Erdas, Inc.: ERDAS Field Guide. Erdas, Inc., Atlanta, 1994, Kolář J.: Dálkový průzkum Země. Populární přednášky o fyzice. SNTL, Praha, 1990, Kolář J., Halounová L., Pavelka K,: Dálkový průzkum Země 10. Vydavatelství ČVUT, 1997, Šmidrkal J., Černohorský A., Fujan B., Charvát K., Poláček J.,: Zpracování informací dálkového průzkumu Země. ČVUT Praha, 1989, Odkazy na výukové stránky na WWW

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní etapy DPZ. Základní rozdělení dat získaných měřením metodou DPZ. Vznik těchto dat. Srovnání těchto typů dat. 2. Základní pojmy související s digitálním obrazovým záznamem: obrazový element, číselná hodnota obrazového elementu, barevná hloubka, pásmo, …. 3. Matematický popis obrazu, souřadnicové systémy, výpočet velikosti rastrového souboru. 4. Formáty pro uložení dat, konverze datových formátů. 5. Rozlišovací schopnost, rozlišení, typy rozlišení z hlediska DPZ. 6. Popis naměřeného souboru obrazových dat, obrazová funkce, obrazová data, obraz, pojem rozměrnost obrazového souboru. 7. Histogram digitálního obrazového záznamu. 8. Přehled metod zpracování digitálních dat z DPZ. 9. Chyby digitálního obrazového záznamu, předzpracování digitálního obrazového záznamu. 10. Zdroje geometrického zkreslení a geometrické korekce digitálního obrazového záznamu. 11. Radiometrické zkreslení, radiometrické korekce digitálního obrazového záznamu. 12. Atmosférické korekce digitálního obrazového záznamu. Typy atmosférických korekcí. 13. Zvýraznění digitálního obrazového záznamu. Hlavní cíle zvýraznění. Rozdělení zvýrazňovacích technik. 14. Radiometrické zvýraznění, techniky radiometrického zvýraznění. 15. Prostorové zvýraznění, techniky prostorového zvýraznění. 16. Spektrální zvýraznění, techniky spektrální. 17. Klasifikace digitálního obrazového záznamu. Typy klasifikací. 18. Vizuální klasifikace. 19. Řízená klasifikace. 20. Neřízená klasifikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku