545-0355/01 – Digital processing of remotely sensed data ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 15+15

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní etapy DPZ. Základní rozdělení dat získaných měřením metodou DPZ. Vznik těchto dat. Srovnání těchto typů dat. 2. Základní pojmy související s digitálním obrazovým záznamem: obrazový element, číselná hodnota obrazového elementu, barevná hloubka, pásmo, …. 3. Matematický popis obrazu, souřadnicové systémy, výpočet velikosti rastrového souboru. 4. Formáty pro uložení dat, konverze datových formátů. 5. Rozlišovací schopnost, rozlišení, typy rozlišení z hlediska DPZ. 6. Popis naměřeného souboru obrazových dat, obrazová funkce, obrazová data, obraz, pojem rozměrnost obrazového souboru. 7. Histogram digitálního obrazového záznamu. 8. Přehled metod zpracování digitálních dat z DPZ. 9. Chyby digitálního obrazového záznamu, předzpracování digitálního obrazového záznamu. 10. Zdroje geometrického zkreslení a geometrické korekce digitálního obrazového záznamu. 11. Radiometrické zkreslení, radiometrické korekce digitálního obrazového záznamu. 12. Atmosférické korekce digitálního obrazového záznamu. Typy atmosférických korekcí. 13. Zvýraznění digitálního obrazového záznamu. Hlavní cíle zvýraznění. Rozdělení zvýrazňovacích technik. 14. Radiometrické zvýraznění, techniky radiometrického zvýraznění. 15. Prostorové zvýraznění, techniky prostorového zvýraznění. 16. Spektrální zvýraznění, techniky spektrální. 17. Klasifikace digitálního obrazového záznamu. Typy klasifikací. 18. Vizuální klasifikace. 19. Řízená klasifikace. 20. Neřízená klasifikace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner