545-0356/02 – Semestral Thesis (SePr)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits9
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+9

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Zdokonalit studenta v samostatné tvůrčí práci na zadenéodborné téma.

Teaching methods

Summary

V rámci tohoto předmětu studenti dostanou zadaný samostatný semestrální projekt. V průběhu jeho řešení opakovaně prezentují postup své práce před svými kolegy a na závěr zpracovávají semestrální práci.

Compulsory literature:

1. Zdroje na Internetu a další prameny dle pokynů vedoucího semestrálního projektu.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň je závislá na zadání konkrétního projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner