545-0356/06 – Semestral Thesis (SePr)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits8
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+6
Part-time Graded credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Zdokonalit studenta v samostatné tvůrčí práci na zadenéodborné téma.

Teaching methods

Summary

V rámci tohoto předmětu studenti dostanou zadaný samostatný semestrální projekt. V průběhu jeho řešení opakovaně prezentují postup své práce před svými kolegy a na závěr zpracovávají semestrální práci.

Compulsory literature:

1. Zdroje na Internetu a další prameny dle pokynů vedoucího semestrálního projektu.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň je závislá na zadání konkrétního projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner