545-0358/02 – Státní správa a samospráva (SSS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

aaaa

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do okruhu předmětů teoretického základu. Seznamuje se základními pojmy státní správy a samosprávy, jejím historickým vývojem až do současnosti. Zabývá se organizací současné veřejné správy v ČR a její působností, včetně rozhodovacích aktů.

Povinná literatura:

Petr Průcha. Správní právo, obecná část Masarykova universita a nakladatelství Doplněk, 6. vydání , 2004 Jiří L. Bílý, Právní dějiny na území ČR, Linde Praha a.s. 2003 Dušan Hendrych, Správní věda, ASPI Publishing 2003 Dušan Hendrych, Správní právo, obecná část, nakladatelství C.H.Beck v Praze Zdeněk Koudelka, Průvodce územní samosprávou, Linde Praha a.s.s 2003 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zákon č. 129/2000 Sb., o krajích zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších samosprávných celků Úst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy : - státní správa - samospráva - vztah státu a samosprávy (etatizovaný a deetatizovaný systém) 2.Historie státní správy : 3.Historie samosprávy : 4.Organizace veřejné správy v ČR : - základní subjekty org. soustavy, postavení - ústřední orgány správy (pojem, obsah, postavení) - územní orgány veřejné správy se všeobecnou působností (pojem, všeobecná působnost, postavení) - územně dekoncentrované orgány (pojem zvláštní působnost, postavení) - orgány zájmové samosprávy (pojem „zájmová samospráva“, příklady, postavení) 5.Organizační principy veřejné správy : princip : centralizace - decentralizace - kolegiální a monokratický - volební a jmenovací 6.Ústřední orgány státní správy : - pojem, postavení v org. veřejné správy, působnost a pravomoci dle zákona č. 2/69 Sb. 7.Územní orgány veřejné správy se všeobecnou působností : - pojem, postavení, vzájemné vazby, působnost a pravomoc 8.Územně dekoncentrované orgány veřejné správy : - pojem, postavení, vztah k územním orgánům se všeobecnou působností, působnost a pravomoci 9.Rozhodovací akty veřejné správy : - pojem a obsah správního aktu - druhy správních aktů podle povahy právních účinků a podle toho, zda jsou výsledkem normotvorné činnosti veřejné správy nebo aplikací práva - náležitosti správních aktů (kompetenční, obsahové, procedurální, formální) 10.Státní služba : - pojem, historie - hlavní zásady připravované legislativní úpravy v ČR - požadavky kladené na státní zaměstnance - podmínky pro přijetí do státní služby - práva a povinnosti státních zaměstnanců podle stávající i navrhované právní úpravy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku