545-0364/02 – Daně a daňová soustava (DaDS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Hana RůčkováGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti zvládnou daňový systém, zdravotní a sociální pojištění a budou umět sestavit daňová přiznání

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou daňového systému v ČR. Náplň předmětu bude zaměřena na přímé daně ( daň z příjmu, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň silniční ) a nepřímé daně ( daň z přidané hodnoty a spotřební daň). Součástí výuky bude rovněž vyplnění daňového přiznání fyzických osob i osob právnických.

Povinná literatura:

Peková, J.: - Veřejné finance. ASPI 2002 Daňové zákony: Zákon dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o spotřebních daních, zákon státní sociální podpoře, zákon o zdravotním pojištění, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o životním minimu,...

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejné finance-význam a funkce v tržní ekonomice 2. Veřejný sektor a veřejné statky 3. Rozpočtová soustava- veřejné rozpočty 4. Státní rozpočet-význam a funkce, rozpočtový proces 5. Příjmy a výdaje státního rozpočtu, vyrovnanost bilance 6. Místní (územní) rozpočty 7. Sociální zabezpečení 8. Zdravotní pojištění 9. Státní sociální podpora 10.Daňová politika-základní pojmy, druhy daní 11.Daň z přidané hodnoty 12.Daň spotřební 13.Daň z příjmů fyzických osob, právnických osob 14.Daň silniční 15.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti 16.Daň z nemovitosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku