545-0364/03 – Taxes and Tax System (DaDS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits7
Subject guarantorIng. Hana RůčkováSubject version guarantorIng. Hana Růčková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
RUC55 Ing. Hana Růčková
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti zvládnou daňový systém, zdravotní a sociální pojištění a budou umět sestavit daňová přiznání

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou daňového systému v ČR. Náplň předmětu bude zaměřena na přímé daně ( daň z příjmu, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň silniční ) a nepřímé daně ( daň z přidané hodnoty a spotřební daň). Součástí výuky bude rovněž vyplnění daňového přiznání fyzických osob i osob právnických.

Compulsory literature:

Peková, J.: - Veřejné finance. ASPI 2002 Daňové zákony: Zákon dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o spotřebních daních, zákon státní sociální podpoře, zákon o zdravotním pojištění, zákon o sociálním zabezpečení, zákon o životním minimu,...

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

......................................................................

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner