545-0368/01 – Ekonomika a management hornických provozů (HGF)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti ekonomiky a managementu, seznámení se s problematikou manažerských funkcí a následná aplikace nabytých vědomostí při řešení ekonomicko-manažerských úloh v hornických provozech

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky v kontextu studovaného oboru. Jsou zde zahrnuty oblasti: podnikání, majetek a kapitál podniku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku,marketing atd. Základní pojmy managementu a jeho aplikace v podmínkách hornických provozů.

Povinná literatura:

Samuelson P. A., Nordhaus W. D.: Ekonomie, Nakladatelství svoboda, Praha 1991 Dvořáček J.: Základy ekonomiky podniku, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1998 Synek M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku, VŠE, Praha 1995 Koontz H., Weinhrich H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993 Kovanicová D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, Trizonia, Praha 1993 Teppr T., Kápl M.: Peníze a vy, Prospektrum, Praha 1994 Kotler P.: Marketing a management, Victoria Publishing, Praha 1997 Mlčoch, J.: Praktický průvodce podnikovou ekonomikou, Management Press, Praha 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice ekonomiky. 2. Charakteristika tržní ekonomiky. 3. Podnikání jako investiční činnost. 4. Investiční strategie: výnos, riziko, likvidita. 5. Metody hodnocení investic. 6. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu. 7. Struktura majetku podniku a zdrojů jeho krytí. 8. Základy účetnictví . 9. Základní účetní výkazy rozvaha a výsledovka. 10.Hmotný investiční majetek, význam. 11.Oceňování investiční majetku. 12.Klasifikace hmotného investičního majetku. 13.Oběžný majetek – význam, struktura, ovlivňující faktory. 14.Zásoby – význam, hospodaření se zásobami 15.Pracovní síly a produktivita práce. 16.Náklady podniku – význam, možné způsoby třídění. 17.Optimalizace nákladů. 18.Výnosy podniku. 19.Hospodářský výsledek podniku a rentabilita 20.Základní pojmy marketingu. 21.Řízení podnikových činností, základní manažerské funkce. 22.Plánování a organizování 23.Personální práce manažera 24.Vedení a kontrola 25.Tvorba pracovních skupin a faktory ovlivňující efektivní plnění pracovních úkolů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.