545-0372/01 – Automatizace energetickych systemu (Aut.ES)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Systémové rozdělení výrobního procesu hornických závodů na výrobní část a podsystém technického zabezpečení výroby. Obecná charakteristika podsystému TZV, rozdělení na ZDROJ a SÍŤ. Obecná metodika řízení ZDROJE, obecná metodika řízení sítě. Vlastnosti dopravních sítí z hlediska jejich modelování a řízení. Vlastnosti zdroje obecně a možnosti regulace hlavních parametrů. Konkretizace uvedených obecných poznatků na podsystémy rozvodu el.energie, výroba a rozvod stlačeného vzduchu, čerpání vody a zásobování závodu vodou, výroba a rozvod tepla, těžba důlního plynu, větrání dolů, ohřev větrů, klimatizace. Všechny podsystémy jsou popisovány v souvislosti s automatizací a řízením.

Povinná literatura:

Strakoš,V.:Automatizace podsystému technického zabezpečení výroby, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1992, 128 s. Strakoš,V.:Dispečerské řízení dolů, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-310-9Ostrava, 1996, 106 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z řízení a z teorie systému ve vztahu v automatizaci technologického procesu. 2. Obecné vlastnosti podsystému TZV. 3. Řízení jednotlivých částí podsystémů TZV včetně regulace hlavních parametrů. 4. Modelování vlastností dopravních parametrických sítí. 5. Automatizace a řízení v rozvodu el.energie. 6. Automatizace a řízení výroby a rozvodu tlakovzdušné energie. 7. Automatizace a řízení výroby a rozvodu tepla. 8. Automatizace a řízení čerpání vod a zásobování vodou 9. Automatizace a řízení těžby důlního plynu. 10. Automatizace a řízení větrání dolů a klimatizace. 11. Automatizace a řízení dopravy materiálů v dole.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku