545-0374/02 – Řízení nelineárních systémů (ŘNS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je student seznámit s problematikou nelineárních dynamických systemů. Příkladem je regulační obvody s nelinearitami, jejich řešení metodou stavové roviny a metodou ekvivalentního přenosu. Metody řešení stability nelineárních systémů, Ljapunovova teorie a metody. Dále studenti získají základní přehled o fuzzy logice a fuzzy řízení. Osvojí si mnoharozměrné regulační obvody a stavový regulátor.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní přehled o fuzzy logice a fuzzy řízení. Mnoharozměrné regulační obvody. Stavový regulátor. Regulační obvody s nelinearitami, jejich řešení metodou stavové roviny a metodou ekvivalentního přenosu. Stabilita nelineárních RO. Ve cvičení se studenti naučí prakticky řešit stavové regulátory a nelineární regulační obvody na konkrétních příkladech.

Povinná literatura:

Teorie řízení III : základní pojmy a řešené příklady z nelineární regulace [Víteček, 1983] / Antonín Víteček, Lubomír Smutný, Jiří Kusyn. - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1983 - 56 s. : il Automatické řízení [Balátě, 2004] / Jaroslav Balátě. - 2. přeprac. vyd..+1.vydání - Praha : BEN, 2004 - 663 s. : il. ISBN 80-7300-148-9, ISBN 80- 7300-020-2

Doporučená literatura:

Literatura doporučená vedoucím práce k danému konkrétnímu tématu BP/DP.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Dynamický systém s více vstupy a výstupy, autonomnost a invariantnost, Rozvětvené systémy řízení Stavový prostor, rovnice dynamiky a rovnice výstupu Návrh stavového regulátoru Základní typy nelinearit Statická analýza základních zapojení nelinearit Dynamická analýza metodou stavové roviny, izokliny Stabilita nelineárních systémů, rovnovážné stavy, mezní cykly Analytické řešení chování nelineárních system, metoda ekvivalentních přenosů Stabilita nelineárních system, Popovovo kritérium stability Ljapunovova teorie a metoda Nelineární regulátory – dvoupolohová regulace Fuzzy logika, Fuzzy řízení, expertní systémy Fuzzifikace, lingvistické proměnné, jejich zadání a převod do fuzzy proměnných, lingvistický model

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.