545-0375/02 – Počítačové řízení (Poč.Ř)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvíjet otázky teorie automatického řízení na oblast diskrétně pracujících systémů. Předmět přibližuje metody popisu diskrétních systémů a práce se vzorkovanými signály. Studenti se seznámí s řešením otázek syntézy diskrétních systémů jak z pohledu klasické teorie řízení, tak z pohledu stavového popisu a řízení dynamického systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozvíjí otázky teorie automatického řízení na oblast diskrétně pracujících systémů. Ukazuje metody popisu diskrétních systémů a práce se vzorkovanými signály. Jsou zde rozebrány otázky syntézy diskrétních systémů jak z pohledu klasické teorie řízení, tak z pohledu stavového popisu a řízení dynamického systému. Důležitou součástí předmětu je aplikace přednášené teorie v laboratoři počítačového řízení na programovatelných logických automatech SLC-500.

Povinná literatura:

Kebo, V., Hrnčír, M. : Malé programovatelné automaty Allen-Bradley, základní uživatelská příručka SLC-500. VŠB TU Ostrava 1996. [2] Kubík,S. a kol. : Teorie automatického řízení I. SNTL Praha, 1982. [3] Víteček, A. : Matematické metody automatického řízení. Skripta VŠB Ostrava, 1988

Doporučená literatura:

Literatura doporučená vedoucím práce k danému konkrétnímu tématu BP/DP.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lineární dynamický systém s diskrétně pracující řídící částí. Otázky vzorkování a tvarování signálů, Shanonův teorém. Z a Z-modifikovaná transformace, její využití k popisu lineárních diskrétních dynamických systémů. Metody popisu dynamických vlastností lineárních diskrétních dynamických systémů, diference, diferenční rovnice, časové řady, zpětná Z.T. Tvarovače, diskrétní popis spojitě pracující soustavy. Spojování spojitě a diskrétně pracujících prvků, filtrace vzorkovaných signálů. Řešení diskrétních řídících systémů pro nulovou regulační odchylku a konečný počet kroků řízení. Kompenzační metody návrhu diskrétního systému, omezení maximálního překmitu regulované veličiny. Metody diskretizace a náhrady spojitě pracujících regulátorů diskrétními. Aproximativní metody návrhu číslicových regulátorů. Hodnocení kvality chování diskrétních regulačních obvodů. Prezentace a návrh lineárních diskrétních dynamických systémů ve stavovém prostoru.., číslicové regulátory s pozorovatelem stavu. Aplikace fuzzy systémů v diskrétním řízení Distribuované systémy řízení technologických procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.