545-0377/01 – Tele-measuring Equipment Systems (TS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collect and definition of knowledge structure and function of transferring information. Explain and derive the design, construction and selection of information transmission.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course focuses on the theory of information transmission in terms of remote measurement and automation. It clarified the issue of signal modulation and transmission theory basic techniques of information transmission.

Compulsory literature:

Carden, F, Russell Jedlicka P., Henry R. - Telemetry systemsengineering, Artech House 2002, ISBN: 1-58053-257-8 BOLTON, W.: Instrumentation and Control Systems, 2004, Oxford: Elsevier, 339 p., ISBN 0-7506-6432-0

Recommended literature:

FRANKLIN, G.F., a kol.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-149930-0, 910 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teorie signálů, přenos signálů, druhy signálů. Fourierivy transformace. 2. Působení soustavy na signál, lineární a nelineární soustavy. 3. Modulace signálů, rozdělení, výhody, nevýhody. 4. Převedení signálu spojitého na diskrétní signál, vzorkování, Shannon Kotelnikův teorém. 5. Náhodné signály, vlastnosti, matematická charakteristika, stacionární a nestacionární signály. 6. Teorie informace a entropie, přenos informace spojovací soustavou. 7. Kódování, kódy, třídění kódů. 8. Rušení z hlediska teorie informace, třídění, oddělení užitečného signálu a rušivého signálu. 9. Základy přenosu dat, přenos elektrických signálů nesoucích informaci vedením, vlastnosti přenosových cest, techn. prostředky přenosu dat. 10. Teorie a praxe přenosových protokolů, definice CCITT, MNP. 11. Samoopravné protokoly, komprese dat v reálném čase. 12. Komunikační programy a SW rozhraní (Xmodem, Zmodem, Tellix, Kermit atd.) 13. Dálková měření a informační sítě v surovinovém průmyslu, příklady realizace. 14. Důlní přenosové systémy, PROMOS, DFP, DAP 128.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner