545-0377/02 – Telemetrické systémy (TS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice znalostí konstrukce a funkce přenesu informace. Popsat a odvodit návrh, konstrukci a výběr zařízeni přenosu informací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii přenosu informace z hlediska dálkového měření a automatizace. Je objasněna problematika signálů, modulací, teorie přenosu a základy techniky přenosu informace.

Povinná literatura:

Zdražil,J. : Informační systémy dolů, Skripta VŠB 1992 Neustupa,Z.: Technické prostředky ASŘ , Skripta elektronická VŠB 2008

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2003. ISBN 80-7300-020-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí praktickým řešením po každé kapitole cvičení. Vypracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie signálů, přenos signálů, druhy signálů. Fourierivy transformace. 2. Působení soustavy na signál, lineární a nelineární soustavy. 3. Modulace signálů, rozdělení, výhody, nevýhody. 4. Převedení signálu spojitého na diskrétní signál, vzorkování, Shannon Kotelnikův teorém. 5. Náhodné signály, vlastnosti, matematická charakteristika, stacionární a nestacionární signály. 6. Teorie informace a entropie, přenos informace spojovací soustavou. 7. Kódování, kódy, třídění kódů. 8. Rušení z hlediska teorie informace, třídění, oddělení užitečného signálu a rušivého signálu. 9. Základy přenosu dat, přenos elektrických signálů nesoucích informaci vedením, vlastnosti přenosových cest, techn. prostředky přenosu dat. 10. Teorie a praxe přenosových protokolů, definice CCITT, MNP. 11. Samoopravné protokoly, komprese dat v reálném čase. 12. Komunikační programy a SW rozhraní (Xmodem, Zmodem, Tellix, Kermit atd.) 13. Dálková měření a informační sítě v surovinovém průmyslu, příklady realizace. 14. Důlní přenosové systémy, PROMOS, DFP, DAP 128.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Písemka Písemka 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku