545-0380/04 – Vizualizace technologických procesů (VizTP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta s vizualizačními nástroji a základními vlasnostmi a funkcemi SCADA/HMI. Student bude schopen vytvořit jednoduchou SCADA/HMI aplikaci. Absolvováním předmětu získává student schopnost navrhovat a realizovat základní SCADA/HMI aplikace včetně vazeb na informační zdroje.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Vizualizace technologických procesů seznamuje studenty se systémy představující grafické operátorské rozhraní, zajišťující monitorování a ovládání jednotlivých strojů či rozsáhlých technologických procesů, včetně dokumentování poruch či jiných událostí, sběr technologických dat, vyhodnocování kvality, produktivity procesu, zajištění komunikace s nadřazenými podnikovými systémy.

Povinná literatura:

VLACH, Jaroslav. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN - technická literatura, 2002. ISBN 80-86056-66-X. LANDRYOVÁ, Lenka, Martin PAVELEK a Michal KONEČNÝ. Návrh procesních systémů: programové systémy SCADA/MMI. Ostrava: Slezskomoravský svaz VTSaP, 1996. ISBN 80-02-01100-7. ZEZULKA, František. Prostředky průmyslové automatizace. Brno: VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2610-1. MCCRADY, Stuart G. Designing SCADA application software: a practical approach. Singapore: Elsevier Science, [2013]. ISBN 978-0124170001.

Doporučená literatura:

ŠVARC, Ivan. Automatické řízení. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4398-3. BENEŠ, Pavel. Automatizace a automatizační technika: prostředky automatizační techniky. 5., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 9788025137475. VOMELA, V. Uplatnění a porovnání systémů SCADA v řidících systémech s PLC. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. 47s. BLOKDYK, Gerardus. Scada Supervisory Control and Data Acquisition. 5starcooks, [2018].ISBN 978-0655502050.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování a obhajoba semestrálního projektu.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou semestrální práci, na které prokáže dovednosti a ověří své znalosti získané během vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy automatizace 2. Technické prostředky automatizace 3. Koncept Industry 4.0 4. Úvod do vizualizace technologických procesů 5. InTouch - základy práce, systémové menu 6. InTouch – Základní kreslící nástroje, Toolbar 7. InTouch – Definice proměnných, systémové proměnné, animační vazby 8. InTouch – Animační vazby 9. Základy práce se skripty 10. Alarmy a události 11. Trendy – zobrazení v reálném čase, historické události 12. Wonderware řešení pro průmyslový internet věcí 13. FactorySuite

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální práce Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: Student zpracuje semestrální práci, kterou mimo jiné bude pro získání zápočtu muset prezentovat a obhajovat.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.