545-0382/01 – Distributed Control Systems (DS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorIng. Jiří Švub, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to introduce modern hierarchical distributed systems management based on CIM. As a base (technological level) is introduced modular distributed PLC control system. Students are introduced to some industry standards for data networking technology, and information management level, including their use in distributed process control. Students will also learn about creating real control systems using PLC.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

V předmětu jsou představeny moderní hierarchické distribuované systémy řízení vycházející z modelu CIM. Jako základ (technologická úroveň) je představen modulární distribuovaný řídicí systém automatů PLC od firmy Allen - Bradley. Posluchači jsou seznámeni se standardy některých průmyslových datových sítí na technologické, řídicí i informační úrovni včetně jejich využití v distribuovaném řízení technologických procesů. Posluchači se dále seznamují s reálným vytvářením řídicích systémů pomocí výše zmíněných PLC automatů. Tímto způsobem tak prakticky aplikují informace získané v teoretických předmětech.

Compulsory literature:

FRANKLIN, G.F., a kol.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-149930-0, 910 pp

Recommended literature:

RUSSEL, S., NORVIG, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2, 932 pp Řepka, M. Summary of Lectures from Automation of Mining and Robotics, Ostrava 2014

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner