545-0383/02 – Pohony (Poh)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice znalostí konstrukce a funkce elektrických pohonů. Popsat a odvodit návrh, konstrukci a výběr pohonu pro řízení technologického procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na získané znalosti získané v předcházejících předmětech se zaměřením na technickou kybernetiku elektrických pohonů a jejich rozbor z hlediska automatického řízení. Seznamuje studenty s kinematikou a mechanikou el. pohonů, charakteristikami a matematickými modely pohonů,tyristorovými usměrňovači a pulzními měniči, frekvenční řízení rychlosti asynchronních motorů, regulaci rychlosti a pohony stabilitou a přesností řízení.

Povinná literatura:

Kalaš, V.-Jurišica, L.Žalman, M.: Technická kybernetika elektrických pohonů.,ALFA, Bratislava, 1978 Neborák,J. - Vrána,V. : Elektrické pohony - sbírka řešených příkladů Skriptum, VŠB Ostrava, 1990 Čermák,T. :Elektrické pohony Skriptum VŠB Ostrava, 1982

Doporučená literatura:

NOVÁK,P.: Mobilní roboty, pohony, senzory, řízení, BEN Praha, 2005, ISBN 80-7300-141-1, 242 s FORMÁNEK, I. Identifikace a modelování elektromechanického pohonu se stejnosměrným motorem s cizím buzením. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-295-1. KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-498-9. Kalaš, V.-Jurišica, L.Žalman, M.: Technická kybernetika elektrických pohonů.,ALFA, Bratislava,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí praktickým řešením po každé kapitole cvičení. Vypracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kinematika a mechanika el. pohonů, rozbor pohonných systémů, základní charakteristiky el. pohonů 2. Stejnosměrný motor, ustálené stavy, dynamické stavy, zjištění parametrů 3. Trojfázový asynchronní motor, matematické modely přehled, linearizovaný model, identifikace parametrů 4. Dvojfázové indukční servomotory, synchronní stroj, přehled matematických modelů, linearizovaný model, identifikace parametrů 5. Servomotory, lineární motory a krokové motory 6. Stejnosměrné generátory, blokové schémata a modely, tyristorové měniče, modelování obvodů s měniči. 7. Přesnost pohonných systémů, 8. Stabilizace pohonných systémů 9. Syntéza regulačních obvodů s pohony

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 23  15 3
                Písemka Písemka 10  5 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 27  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.