545-0388/02 – Artificial Intelligence (UI)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Juraj Spalek, PhD.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal is to familiarize students with basic theoretical and application possibilities of artificial inteligenceStudenti will learn the ways of knowledge representation, knowledge systems, knowledge discovery and data from databases, issues of vision and machine learning, adaptive systems and learners to the application of virtual reality. Matter is practiced on the practical application examples, including raw material aspects of the industry.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

Předmět seznamuje se základními teoretickými i aplikačními možnostmi umělé inteligence. Po uvedení základní klasifikace oblastí využití tohoto moderního vědního oboru rozvíjí jeho základní směry vývoje. Studenti se seznámí se způsoby reprezentace znalostí, znalostními systémy, vyhledávání znalostí a dat z databází, otázkami strojového učení a vidění, adaptivními a učícími se systémy až k aplikacím virtuální reality. Látka je procvičována na praktických aplikačních příkladech zahrnujících aspekty surovinového průmyslu. V závěru jsou posluchači seznámeni s využitím evolučních algoritmů a oblastí umělého života.

Compulsory literature:

RUSSEL, S., NORVIG, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13- 080302-2, 932 s.

Recommended literature:

FRANKLIN, G.F., a kol.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-149930-0, 910 s. Pokorný, M.- Srovnal, V.: Systems with the artificial intelligence, VŠB-TU Ostrava, FEI, 2004. http://rc112.vsb.cz/nowakova/materials/ssui/SSUI.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Kořeny UI, základní směry 2. Metody reprezentace a zpracování znalostí, znalostní systémy 3. Kvalitativní modelování, plánovací systémy 4. Expertní systémy, sémantické sítě, rámce, pravidlové a inferenční sítě 5. Vyhledávání znalostí a dat z databází 6. Fuzzy systémy a jejich aplikace 7. Umělé neuronové sítě, model neuronu, algoritmus zpětného šíření,struktury ANN 8. Aplikace umělých neuronových sítí 9. Strojové učení a učící se systémy, učení s učitelem a bez učitele 10. Rozpoznávání a počítačové vidění, příznaky, struktury, počítačové vidění, vizualizace 11. Umělý život, systém SWARM, biokybernetika 12. Virtuální realita, jazyky VR, aplikace VR 13. Evoluční systémy a algoritmy, genetické algoritmy 14. Aplikace umělé inteligence v průmyslu a oblasti kybernetických systémů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.