545-0388/03 – Artificial Intelligence (UI)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Juraj Spalek, PhD.Subject version guarantorIng. Michal Řepka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
SPA0117 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal is to familiarize students with basic theoretical and application possibilities of artificial inteligenceStudenti will learn the ways of knowledge representation, knowledge systems, knowledge discovery and data from databases, issues of vision and machine learning, adaptive systems and learners to the application of virtual reality. Matter is practiced on the practical application examples, including raw material aspects of the industry.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

Předmět seznamuje se základními teoretickými i aplikačními možnostmi umělé inteligence. Po uvedení základní klasifikace oblastí využití tohoto moderního vědního oboru rozvíjí jeho základní směry vývoje. Studenti se seznámí se způsoby reprezentace znalostí, znalostními systémy, vyhledávání znalostí a dat z databází, otázkami strojového učení a vidění, adaptivními a učícími se systémy až k aplikacím virtuální reality. Látka je procvičována na praktických aplikačních příkladech zahrnujících aspekty surovinového průmyslu. V závěru jsou posluchači seznámeni s využitím evolučních algoritmů a oblastí umělého života.

Compulsory literature:

RUSSEL, S., NORVIG, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13- 080302-2, 932 s.

Recommended literature:

FRANKLIN, G.F., a kol.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-149930-0, 910 s. Pokorný, M.- Srovnal, V.: Systems with the artificial intelligence, VŠB-TU Ostrava, FEI, 2004. http://rc112.vsb.cz/nowakova/materials/ssui/SSUI.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Roots UI guidelines Methods of representation and knowledge processing, knowledge systems Qualitative modeling and planning Expert systems, semantic networks, frames, rule based, and network inference Knowledge Discovery and Data in Databases Fuzzy Systems and Their Applications Artificial neural networks, neuron model, back propagation algorithm Application of artificial neural networks Machine learning and learning systems, learning with unsupervised Recognition and computer vision, signs, structures, computer vision, visualization Artificial Life, SWARM system, Biocybernetics Virtual reality languages of VR and VR applications Evolutionary algorithms and systems, genetic algorithms Application of artificial intelligence in the industry and cybernetic systems

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  17
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner