545-0389/02 – Branch Seminar (OS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits16
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Gottfried, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to lead students to independent thinking and independent work on problems relating to the field of study.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Nedílnou součástí studia je zpracování bakalářské práce. Oborový seminář poskytuje studentům základní informace k bakalářské práci, vysvětluje pokyny k jejímu zpracování, práci se zdroji, způsoby citace, zpracování tabulek, grafů, vkládání obrázků, seznam literatury. Seminář rovněž seznamuje studenty s průběhem státní zkoušky a prostor je dán i zodpovězení dotazů či individuálním konzultacím s jednotlivými studenty nad tématy jejich BP.

Compulsory literature:

Recommended reading is given in the individual assignments theses.

Recommended literature:

Recommended reading is given in the individual assignments theses.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Directive Dean HGF No. 2 / 2008 2 Principles for the development of the thesis, the goal of work 3 To work in the processing of the thesis 4 Work with the sources, methods of citation 5 tables, graphs, figures, bibliography 6 Description of work, key words, the work carried out 7 Individual consultations with individual students about their topics. 8 Preparation of thesis presentations 9 Evaluation of presentations

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.