545-0389/05 – Branch Seminar (OS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits15
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHU0003 Ing. Kateřina Beierová
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
KRU12 Ing. František Kružík
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
MAG68 Ing. Jana Magnusková, Ph.D.
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
RUC55 Ing. Hana Růčková
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
STR38 Ing. Alena Straková
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to lead students to independent thinking and independent work on problems relating to the field of study.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Nedílnou součástí studia je zpracování bakalářské práce. Oborový seminář poskytuje studentům základní informace k bakalářské práci, vysvětluje pokyny k jejímu zpracování, práci se zdroji, způsoby citace, zpracování tabulek, grafů, vkládání obrázků, seznam literatury. Seminář rovněž seznamuje studenty s průběhem státní zkoušky a prostor je dán i zodpovězení dotazů či individuálním konzultacím s jednotlivými studenty nad tématy jejich BP.

Compulsory literature:

Recommended reading is given in the individual assignments theses.

Recommended literature:

Recommended reading is given in the individual assignments theses.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Submit partial part of a thesis in terms on 31th of January and on 14th of March.Submit the thesis on time.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Directive Dean HGF No. 2 / 2008 2 Principles for the development of the thesis, the goal of work 3 To work in the processing of the thesis 4 Work with the sources, methods of citation 5 tables, graphs, figures, bibliography 6 Description of work, key words, the work carried out 7 Individual consultations with individual students about their topics. 8 Preparation of thesis presentations 9 Evaluation of presentations

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner