545-0390/03 – Distribuované systémy (DistribSys)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou seznámeni s využitím těchto automatů v reálných technologických procesech. Výuka je hlavně zaměřena na praktické ukázky propojování PLC s PC a dalším zařízením včetně základů programování těchto systémů. V závěru předmětu jsou studenti seznámeni s realizací vlastních diskrétních regulátorů. Po absolvování tohoto předmětu studenti by měli být schopni tvořit a vyvíjet základní diskrétní regulátory včetně návrhu logického řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu jsou představeny moderní distribuované systémy řízení firmy Allen – Bradley včetně jejich využití v reálných technologických procesech. Posluchači jsou seznámeni se standardy některých průmyslových datových sítí včetně jejich využití v distribuovaném řízení technologických procesů. Posluchači se dále seznamují s reálným vytvářením řídicích systémů pomocí výše zmíněných PLC automatů. Tímto způsobem tak prakticky aplikují informace získané v teoretických předmětech.

Povinná literatura:

KEBO, V., HRNČÍR, M. Malé programovatelné automaty Allen-Bradley, základní uživatelská příručka SLC-500, VŠB TU Ostrava 1996, 25 stran. MARTINÁSKOVÁ M.; ŠMEJKAL, L. PLC a automatizace 1. BEN - technická literatura, Praha 2002, 224 stran, ISBN 80-86056-58-9.

Doporučená literatura:

VLACH, J. Počítačová rozhraní - přenos dat a řídicí systémy. BEN - technická literatura, Praha 2002, 176 stran, ISBN 80-7300-010-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, propojení řídicích systémů s technologickým procesem. 2. Hierarchická struktura distribuovaných systémů, možnosti vzájemné komunikace, typy PLC automatů. 3. Možnosti propojení SLC 500 s PC, SW prostředky pro práci s SLC 500 a Micrologix. 4. Kompaktní a modulární PLC automaty, druhy, parametry a použití přídavných I/O karet. 5. HW propojování PLC a měřícími a akčními prvky. 6. Programování v žebříčkové logice – (I/O instrukce, instrukce pro přístup do bitově adresovatelné paměti) 7. Programování v žebříčkové logice – časovače 8. Programování v žebříčkové logice – čítače 9. Programování v žebříčkové logice – podprogramy, přesuny 10. DA, AD karty – parametry, SW čtení a zápis. 11. Základy logického řízení. 12. Ukázka logického řízení na modelu výtah. 13. Základní realizace regulačního obvodu s regulátorem s pevnou strukturou – typ PI. 14. Základní realizace regulačního obvodu s regulátorem s pevnou strukturou – typ PD.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.