545-0391/02 – Geographic information systems III ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Elektromagnetické záření, elektromagnetické spektrum. 2. Radiometrické veličiny. Zdroje záření. 3. Interakce s prostředím. Odraz. 4. Vliv atmosféry. Rozptyl v atmosféře. Absorpce v atmosféře. Přenosová funkce atmosféry. 5. Krajinné objekty a jejich identifikace a hodnocení. Umělé objekty. 6. Vegetace. 7. Voda. Horniny a zeminy. 8. Pořizování dat – základní rozdělení. 9. Kamery. Filmový materiál. Druhy snímků. 10. Radiometr (vč. spektrálních měření, detektorů, kalibrace). Mechanický skener, elektronický skener. 11. Nosiče. Družice a jejich přístrojová technika. 12. Principy zpracování dat DPZ. Úloha DPZ. 13. Interpretace fotografických snímků. 14. Princip digitálního zpracování dat DPZ. 15. Aplikace DPZ.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner