545-0396/04 – Finanční a pojistná matematika (FPM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
PAW34 doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry a bankovní účty, posoudit jejich výnosnost, zhodnotit pojistné produkty na základě pojistně-matematických výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na základy finanční a pojistné matematiky, tj. jednoduché úročení a diskontování a jejich aplikace při analýze krátkodobých cenných papírů, složené úročení, problematiku důchodů, umořování dluhu a analýzu obligací a akcií, teoretické základy a výpočty v pojištění osob.

Povinná literatura:

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 308 s. ISBN 978-80-87865-18-7. RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK, a J. MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4831-3.

Doporučená literatura:

MACHÁČEK Otakar. Finanční a pojistná matematika: úrok a úročení, modely opakovaných plateb, burzovní operace při složeném úročení, pojistné operace. 3. dopl. vyd. Praha: Prospektrum, 2007. 213 s. ISBN 978-80-7175-143-4. RADOVÁ , J., V. CHÝNA a J. MÁLEK. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional, 2005. 160 s. ISBN 80-86419-86-X. ŠOBA ,O., M. ŠIRŮČEK a R. PTÁČEK. Finanční matematika v praxi. Praha: Grada, 2013. 300 s. ISBN 978-80-247-4636-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány semestrálním projektem.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednoduchý úrok, diskont 2. Směnka, základní pojmy, klasifikace směnek, eskont a reeskont směnky, bankovní akcept 3. Pokladniční poukázka, depozitní certifikát 4. Běžný účet a kontokorentní úvěr, skonto 5. Složený úrok, področní složené úročení, nominální a efektivní úroková míra 6. Smíšené úročení, spojité úročení, reálná úroková míra 7. Důchody, klasifikace důchodů, současná a koncová hodnota důchodu 8. Umořování dluhu s nestejnými a stejnými splátkami 9. Obligace, cena a výnosnost obligace 10. Akcie, cena akcie, odběrní právo, klouzavé průměry 11. Pojištění osob, úmrtnostní tabulky 12. Výpočet pojistného v pojištění osob, jednorázové a běžné pojistné

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.