545-0400/01 – Cybernetics (Kyb)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Předmět je základním oborovým předmětem, seznamujícím posluchače se základy systémového přístupu, a se základy automatického řízení logického typu i automatické regulace. Zabývá se základy výpočetní techniky a technickými prostředky automatizace.

Compulsory literature:

Strakoš,V.-Burý,A.: Základy technické kybernetiky, skripta VŠB-TU Ostrava,HGF,1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Úvod 2.Teorie systémů 3.Popis dynamických vlastností spojitých systémů 4.Automatická regulace 5.Automatické řízení logického typu 6.Výpočetní technika 7.Technické prostředky automatizace 8.Systematika důlní výroby

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner