545-0401/01 – Účetní systémy I (US1)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Gabriela GleichováGarant verze předmětuIng. Hana Růčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+2
kombinovaná Zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu. Studenti řeší účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách. Sestavení účetní závěrky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy účetnictví a jeho harmonizací s IFRS a US GAAP. Dále se základními normami jako jsou České účetní standardy a zákon o účetnictví včetně souvisejících předpisů. Výuka je doplněna vedením daňové evidence jakožto základu pro malé s astřdní podnikání. Studenti budou řešit zázamy v daňové evidenci včetně vzájemných souvislostí s daněmi. V závěru výuky se studenti seznámí se sestavením výsledků v DE a daňovým přiznáním.

Povinná literatura:

ŠTOHL, Pavel. Daně a daňová evidence : praktický průvodce. Soukromá vysoká škola ekonomická : Znojmo, 2006. 182 s. ISBN 80-239-8122-6. DOLEŽELOVÁ, Marcela. Daňová evidence 2006. Computer Press : Brno, 2006. 110 s. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana; BARTECZOVÁ, Ivana. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 144 s. 80-247-1032-3 HÓTOVÁ, Renáta a kol.Účetnictví.VSB-TU Ostrava, 2006. 168 s.ISBN 80-248-0837-4. Zákon o účetnictví (http://www.businessinfo.cz).

Doporučená literatura:

Strouhal, Jiří a kol. Účetnictví 2012. 1. Vydání. Brno : BizBooks : Brno, 2012. 759 s. ISBN 978-80-265-0008-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Podstata, význam, funkce účetnictví 2) Účetní doklady 3) Majetek podniku a zdroje financování majetku 4) Základy podvojného účetnictví 5) Účetní technika 6) Účtování zásob 7) Účtování dlouhodobého majetku 8) Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých bankovních úvěrech 9) Zúčtovací vztahy 10) Účtování na kapitálových účtech 11) Účtování nákladů, výnosů 12) Účetní uzávěrka 13) Účetní závěrka

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku