545-0401/04 – Účetní systémy I (US1)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Gabriela GleichováGarant verze předmětuIng. Hana Růčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL14 Mgr. Olga Kalášková
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu. Studenti řeší účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách. Sestavení účetní závěrky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy účetnictví a jeho harmonizací s IFRS a US GAAP. Dále se základními normami jako jsou České účetní standardy a zákon o účetnictví včetně souvisejících předpisů. Výuka je doplněna vedením daňové evidence jakožto základu pro malé s astřdní podnikání. Studenti budou řešit zázamy v daňové evidenci včetně vzájemných souvislostí s daněmi. V závěru výuky se studenti seznámí se sestavením výsledků v DE a daňovým přiznáním.

Povinná literatura:

ŠTOHL, Pavel. Daně a daňová evidence : praktický průvodce. Soukromá vysoká škola ekonomická : Znojmo, 2006. 182 s. ISBN 80-239-8122-6. DOLEŽELOVÁ, Marcela. Daňová evidence 2006. Computer Press : Brno, 2006. 110 s. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana; BARTECZOVÁ, Ivana. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 144 s. 80-247-1032-3 HÓTOVÁ, Renáta a kol.Účetnictví.VSB-TU Ostrava, 2006. 168 s.ISBN 80-248-0837-4. Zákon o účetnictví (http://www.businessinfo.cz).

Doporučená literatura:

Strouhal, Jiří a kol. Účetnictví 2012. 1. Vydání. Brno : BizBooks : Brno, 2012. 759 s. ISBN 978-80-265-0008-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Podstata, význam, funkce účetnictví 2) Účetní doklady 3) Majetek podniku a zdroje financování majetku 4) Základy podvojného účetnictví 5) Účetní technika 6) Účtování zásob 7) Účtování dlouhodobého majetku 8) Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých bankovních úvěrech 9) Zúčtovací vztahy 10) Účtování na kapitálových účtech 11) Účtování nákladů, výnosů 12) Účetní uzávěrka 13) Účetní závěrka

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku