545-0402/02 – Účetní systémy II (US2)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Gabriela GleichováGarant verze předmětuIng. Hana Růčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUC55 Ing. Hana Růčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s možnostmi vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu. Studenti řeší účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách. Studenti se seznámí se sestavením účetní závěrky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví, a to od zahájení podnikatelské činnosti až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele. Vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu. Studenti řeší účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách. V závěru se studenti seznámí s výpočtem a zaúčtováním daně z příjmu a se sestavením účetní závěrky.Vedení účetnictví pomocí účetního programu.

Povinná literatura:

HÓTOVÁ, Renáta a kol. Účetnictví. VŠB-TU Ostrava, EkF : Ostrava 2006. 168s. ISBN 80-248-0837-4. AUDIT, H.N.: Podvojné účetnictví. Grada Publishing , Praha 2005 , 236s. 80-247-0878-7 RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 6. aktualizované vyd. Anag, Olomouc 2006. 878 s. ISBN 80-7263-313-9. AUDIT, Horwath Notia. Podvojné účetnictví 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 232 s. ISBN 80-247-0878-7. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana; BARTECZOVÁ, Ivana. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 2005. Grada Publishing . Praha 2005. 144 s. 80-247-1032-3

Doporučená literatura:

BARTKOVÁ, Hana a kol. Mezinárodní účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 2006. 165s. ISBN 80-248-1181-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Vymezení základních pojmů 2)Základní charakteristika daňové evidence 3)Evidence příjmů a výdajů 4)Zapisování příjmů a výdajů do deníku 5)Vybrané daňové a nedaňové výdaje 6)Knihy daňové evidence 6)Daň z příjmu fyzických osob 7)Sestavení daňového přiznání 8)Zpracování účetnictví pomocí účetního programu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku