545-0406/01 – Computers and Data Protection (POD)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytne studentům přehled problematiky bezpečnosti dat v informačních systémech.

Teaching methods

Summary

Předmět poskytne studentům přehled problematiky bezpečnosti dat v informačních systémech, a to jak z pohledu legislativních opatření a organizačního zabezpečení, tak i technického řešení na úrovni kryptografického zabezpečení a odpovídajících protokolů.

Compulsory literature:

1. Látal, I. a kol.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion, s.r.o., Praha, 1996. 238 str. 2. Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, Praha, 2000. 143 str. 3. Garfinkel, S., Spafford, G.: Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi. Zabezpečování počítačových systémů. Computer Press, Praha, 1998. 948 str. 4. Zákony vztahující se k předmětné problematice. 5. Vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu, vztahující se k předmětné problematice. 6. Nařízení vlády vztahující se k předmětné problematice.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informace jako aktivum, pojmy a principy. 2. Příčiny a důvody úniků, ztrát a zneužívání informací. 3. Fyzická bezpečnost, režimová ochrana, HW ochrana, SW ochrana, personální ochrana. 4. Komplexní řešení bezpečnosti. Analýza rizik, bezpečnostní politika, bezpečnostní projekt. 5. Bezpečnostní management. 6. Řešení a hodnocení bezpečnosti externí firmou nebo vlastními silami. 7. Bezpečnost informací a legislativní normy. 8. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 9. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 10. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 11. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 12. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner