545-0406/02 – Computers and Data Protection (POD)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytne studentům přehled problematiky bezpečnosti dat v informačních systémech.

Teaching methods

Summary

Předmět poskytne studentům přehled problematiky bezpečnosti dat v informačních systémech, a to jak z pohledu legislativních opatření a organizačního zabezpečení, tak i technického řešení na úrovni kryptografického zabezpečení a odpovídajících protokolů.

Compulsory literature:

1. Látal, I. a kol.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion, s.r.o., Praha, 1996. 238 str. 2. Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, Praha, 2000. 143 str. 3. Garfinkel, S., Spafford, G.: Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi. Zabezpečování počítačových systémů. Computer Press, Praha, 1998. 948 str. 4. Zákony vztahující se k předmětné problematice. 5. Vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu, vztahující se k předmětné problematice. 6. Nařízení vlády vztahující se k předmětné problematice.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

................................................................

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner