545-0407/01 – Systémová analýza (SA)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Milena Macháčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí používat formalizované nástroje sloužící pro analýzu struktury a chování systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Systémová analýza představuje souhrn logických a formalizovaných postupů sloužících pro detailní zkoumání systému z hlediska jeho struktury a chování. Předmětem kursu jsou aplikační úlohy vycházející z teorie grafů a nástroje strukturované analýzy.

Povinná literatura:

1. Kurz Systémová analýza, dostupné z vnitřní sítě: http://rubin.vsb.cz 2. PETR, J. Vybrané statě ze systémové analýzy, Praha: České vysoké učení technické ,1986, 174 s. 3. DUDORKIN, J. Systémové inženýrství a rozhodování, Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003, 164 sl. ISBN 80-01-02737-6 4. VEVERKA, B. Teorie systémů a kybernetika, Praha : ČVUT, 1989 dotisk, 154 s. 5. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha : Academia, 2002, 257 s. ISBN 80-200-0990-6 6. Glover, Duncan, Sarma a kol.: Power System Analysis and Design. Thomson Engineering 2011. ISBN 9781111425791 1111425795.

Doporučená literatura:

1. KAJZAR,D.; POLÁŠEK, I. Projektování informačních systémů I:strukturovaný a objektový přístup, Opava : Slezská univerzita, 2003, 219 s. ISBN 80-7248-214-9 1. Glover, Duncan, Sarma a kol.: Power System Analysis and Design. Thomson Engineering 2011. ISBN 9781111425791 1111425795.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení předmětu zájmu systémové analýzy. Systémový přístup a systémové myšlení při řešení klasických úloh systémové analýzy. Tvrdé a měkké systémy ve světle systémové analýzy. 2. Klasifikace úloh systémové analýzy řešitelných na základě teorie grafů. Základní pojmy teorie grafů, souvislé grafy, stromy, mosty, rovinné grafy. 3. Analýza struktury systému - úloha o společném rozhraní, regulárnost vazeb, úloha o cestách v systému, složitost systému, předchůdci a následníci,. 4. Optimální cesty v grafech – nalezení nejkratší orientované cesty, nalezení minimální kostry grafu, Eulerovské cesty, Hamiltonovské cesty, optimální toky v sítích.. 5. Metodické prostředky pro systémovou analýzu chování systému. Použití Petriho sítí pro analýzu dílčího chování systému. 6. Topologické, funkční a věcné hledisko dekompozice systému. Využití shlukové analýzy pro dekompozici systému. Základní principy fuzzy množin a jejich využití pro zobrazování reality. 7. Přehled technik pro strukturovanou analýzu informačního systému. Konceptuální schéma a technologický model. Principy Yourdonovy strukturované metody. CASE systémy. 8. Diagram datových toků DFD – symboly a syntaxe, hierarchie, zásady pro tvorbu DFD, úrovně DFD diagramů. DFD pro Real Time systémy. 9. Diagram entit a vztahů ERD – symboly a syntaxe, kardinalita vztahu, volitelnost vztahu, postup tvorby datového modelu. 10. Slovník dat DD – typy datových prvků, prověření úplnosti DD. Specifikace procesu – základní charakteristika, formy popisu. Diagram přechodu stavů STD – principy tvorby, hiearchizace STD, kontrola konzistence, vztah STD a DFD. 11. Vztahy mezi nástroji pro funkční a datovou analýzu a časovými charakteristikami u Real Time systémů. 12. Postup tvorby esenciálního modelu na základě analýzy událostí – model prostředí, model chování. Úprava esenciálního modelu do uživatelského. 13. Diagram pro vyjádření modulární struktury programového systému SCH – postup návrhu, kriteria pro SCH. 14. Další metody používané v systémové analýze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 13  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 37  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.