545-0407/01 – System Analysis (SA)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorIng. Jiří Švub, Ph.D.Subject version guarantorIng. Milena Macháčová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 9+9

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students learn to use the instrument used for formalized analysis of the structure and behavior.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Systems analysis is a summary of the logical and formalized procedures used for detailed examination of the system in terms of its structure and behavior. The subject of the course are application exercises based on graph theory and tools of structured analysis.

Compulsory literature:

1. Glover, Duncan, Sarma a kol.: Power System Analysis and Design. Thomson Engineering 2011. ISBN 9781111425791 1111425795.

Recommended literature:

1. KAJZAR,D.; POLÁŠEK, I. Projektování informačních systémů I:strukturovaný a objektový přístup, Opava : Slezská univerzita, 2003, 219 s. ISBN 80-7248-214-9 1. Glover, Duncan, Sarma a kol.: Power System Analysis and Design. Thomson Engineering 2011. ISBN 9781111425791 1111425795.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vymezení předmětu zájmu systémové analýzy. Systémový přístup a systémové myšlení při řešení klasických úloh systémové analýzy. Tvrdé a měkké systémy ve světle systémové analýzy. 2. Klasifikace úloh systémové analýzy řešitelných na základě teorie grafů. Základní pojmy teorie grafů, souvislé grafy, stromy, mosty, rovinné grafy. 3. Analýza struktury systému - úloha o společném rozhraní, regulárnost vazeb, úloha o cestách v systému, složitost systému, předchůdci a následníci,. 4. Optimální cesty v grafech – nalezení nejkratší orientované cesty, nalezení minimální kostry grafu, Eulerovské cesty, Hamiltonovské cesty, optimální toky v sítích.. 5. Metodické prostředky pro systémovou analýzu chování systému. Použití Petriho sítí pro analýzu dílčího chování systému. 6. Topologické, funkční a věcné hledisko dekompozice systému. Využití shlukové analýzy pro dekompozici systému. Základní principy fuzzy množin a jejich využití pro zobrazování reality. 7. Přehled technik pro strukturovanou analýzu informačního systému. Konceptuální schéma a technologický model. Principy Yourdonovy strukturované metody. CASE systémy. 8. Diagram datových toků DFD – symboly a syntaxe, hierarchie, zásady pro tvorbu DFD, úrovně DFD diagramů. DFD pro Real Time systémy. 9. Diagram entit a vztahů ERD – symboly a syntaxe, kardinalita vztahu, volitelnost vztahu, postup tvorby datového modelu. 10. Slovník dat DD – typy datových prvků, prověření úplnosti DD. Specifikace procesu – základní charakteristika, formy popisu. Diagram přechodu stavů STD – principy tvorby, hiearchizace STD, kontrola konzistence, vztah STD a DFD. 11. Vztahy mezi nástroji pro funkční a datovou analýzu a časovými charakteristikami u Real Time systémů. 12. Postup tvorby esenciálního modelu na základě analýzy událostí – model prostředí, model chování. Úprava esenciálního modelu do uživatelského. 13. Diagram pro vyjádření modulární struktury programového systému SCH – postup návrhu, kriteria pro SCH. 14. Další metody používané v systémové analýze.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 13  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 37  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.