545-0407/03 – Systémová analýza (SA)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dagmar Létavková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
OTT007 Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí používat formalizované nástroje sloužící pro analýzu struktury a chování systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Systémová analýza představuje souhrn logických a formalizovaných postupů sloužících pro detailní zkoumání systému z hlediska jeho struktury a chování. Předmětem kursu jsou aplikační úlohy vycházející z teorie grafů a nástroje strukturované analýzy.

Povinná literatura:

1. Kurz Systémová analýza, dostupné z vnitřní sítě: http://rubin.vsb.cz 2. PETR, J. Vybrané statě ze systémové analýzy, Praha: České vysoké učení technické ,1986, 174 s. 3. DUDORKIN, J. Systémové inženýrství a rozhodování, Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003, 164 sl. ISBN 80-01-02737-6 4. VEVERKA, B. Teorie systémů a kybernetika, Praha : ČVUT, 1989 dotisk, 154 s. 5. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha : Academia, 2002, 257 s. ISBN 80-200-0990-6 6. Glover, Duncan, Sarma a kol.: Power System Analysis and Design. Thomson Engineering 2011. ISBN 9781111425791 1111425795.

Doporučená literatura:

1. KAJZAR,D.; POLÁŠEK, I. Projektování informačních systémů I:strukturovaný a objektový přístup, Opava : Slezská univerzita, 2003, 219 s. ISBN 80-7248-214-9 1. Glover, Duncan, Sarma a kol.: Power System Analysis and Design. Thomson Engineering 2011. ISBN 9781111425791 1111425795.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vymezení předmětu zájmu Systémové analýzy. Systémový přístup a systémové myšlení při řešení klasických úloh systémové analýzy. Tvrdé a měkké systémy ve světle systémové analýzy. 2.Základní pojmy teorie grafů I - graf jednoduchý, multigraf, pseudograf, orientovaný, neorientovaný, částečně orientovaný, matice sousednosti, matice incidenční, podgraf. 3.Základní pojmy teorie grafů II - faktor grafu, sled, tah, cesta, souvislost grafu, strom, kostra grafu. 4.Úloha o společném rozhraní, regulárnost vazeb v systému. 5.Úloha o cestách v systému - nalezení všech cest mezi dvěma prvky v systému, zjištění délky identifikovaných cest, stanovení nejkratší (nejdelší) cesty mezi dvěma prvky systému, výpočet složitosti systému. 6.Předchůdci a následníci, vyhledání trasy cesty mezi dvěma prvky systému pomocí zpětného algoritmu. 7.Úloha zpětné vazby a cyklu v systému, typy cyklických spojení, identifikace cyklů v systému prostřednictvím matice sousednosti a jejích mocnin. 8.Úlohy o minimální vzdálenosti, Dantzigův algoritmus. Úloha o minimální (maximální) kostře grafu. 9.Problém obchodního cestujícího - Hamiltonovské cesty v grafech. Eulerovské cesty v grafech - jednotažky. 10.Petriho sítě - popis struktury sítě, simulace dynamického chování systému. 11.Aplikace teorie grafů při řízení projektů, metoda CPM. 12.Topologická dekompozice systému - Vlčkův algoritmus minimálního řezu. 13.Využití principů shlukové analýzy pro věcnou dekompozici systému, matice pozorování. 14.Přehled technik pro strukturovanou analýzu informačního systému. Konceptuální schéma. Principy Yourdonovy strukturované metody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku