545-0420/03 – Automatizace technického zabezpečení výroby (ATZV)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
OTT007 Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti druhů energetických sítí a jejich společné vlastnosti, výpočet energetických sítí, jejich návrh, řízení a automatizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Druhy energetických sítí a jejich společné vlastnosti, výpočet energetických sítí. Obecné vlastnosti zdorjů, pracovní charakteristiky, možnost řízení, význam odběrového diagramu. Automatizace řízení rozvodných sítí. Automatizace kompresorové stanice, čerpací stanice, degazační stanice, ventilátorové stanice, kotelny, stanice ohřevu větrum, klimatizačního zařízení

Povinná literatura:

Strakoš,V.:Automatizace podsystému technického zabezpečení výroby, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1992, 128 s. Strakoš,V.Dispečerské řízení dolů, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-310-9 Ostrava, 106 s.

Doporučená literatura:

Strakoš,V.:Automatizace podsystému technického zabezpečení výroby, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 128 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Analýza podsystémů technického zabezpečení výroby - Řízení energetických systémů obecně - Vlastnosti a struktury energetických sítí na dolech - Principy výpočtu rozdělení množství v energetické síti - Principy výpočtu pro větrní sítě - Princip automatického řízení sítě ( informace, výpočet, akční zásahy) - Řízení kompresorové stanice s několika jednotkami - Možnosti a principy řízení rozvodu stlačeného vzduchu (snímače, přenos, akční členy, metoda výpočtu) - Analýza systému dopravy vzduchu v kompresoru (statické a dynamické vlastnosti, zdroje informace, ovládací prvky) - Regulační obvody turbokompresoru ( vlastnosti regul. Soustavy, druh regulace, regulační obvod, vlastnosti regulátoru) - Analýza systému dopravy vody u turbokompresoru ( dtto jako 10) - Analýza systému dopravy sloje u turbokompresoru ( dtto jako 10) - Princip rozvodu el. energie na dole vč. el. spínacích přístrojů a transformátorů - Vlastnosti asynchronních a synchronních motorů - Analýza systému el. rozvodu ( místa vzniku, informace, ochrany, akční členy, metody výpočtu) - Analýza vodního hospodářství na dole, podsystém dopravy vody ( dtto jako 10) - Automatizace čerpadel a čerpací stanice schema, algoritmus řízení) - Automatická kontrola rozvodu vody ( princip, přístroje, metoda) - Analýza systému degazace na dole ( dtto 10) - Automatizace vývěvy a degazační stanice - Automatizace degazační stanice ( algoritmizace, přístroje) - Analýza systému výměníkové stanice ( dtto 10) - Analýza systému větrání ( dtto 10) - Automatizace hlavních ventilátorů a ohřevu vztažných větrů - Analýza systému kotelny ( dtto 10) - Velín a dispečink - Princip řízení podsystémů TZV z dispečinku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.