545-0423/02 – Identifikace (Iden)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače oboru Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu s metodikou tvorby matematických modelů spojitých dynamických systémů, včetně způsobů experimentální identifikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zahrnuje způsoby a metody realizace matematických modelů spojitých dynamických systémů, včetně soustav regulačních obvodů. Uvádí metody aproximace dynamických charakteristik soustav jak v časové, tak i ve frekvenční oblasti. Kromě deterministických metod uvádí i přístupy statistické dynamiky systémů, korelační analýzu.

Povinná literatura:

BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů..,Monografie 7, VŠB-TU Ostrava,HGF, 2002, ISBN 80-248-0158-2. NOSKIEVIČ,P.: Modelování a identifikace systémů, MONTANEX Ostrava,1999, ISBN 80-7225-030-2.

Doporučená literatura:

SOUKUP,J.: Identifikace soustav, SNTL Praha,1990, ISBN 80-03-00-00494-2 BOBÁL,V.: Identifikace systémů,VUT Brno, Fakulta technologická, ES VUT Brno,1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola stavu semestrálních prací, zadaných individuálně.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Deterministické metody identifikace 1.1.Metody vyhodnocování přechodových charakteristik 1.2. Metody vyhodnocování frekvenčních charakteristik 2. Neparametrické metody identifikace 3. Identifikace pomocí harmonické analýzy signálů 4. Methods of model adaptive identification 5. Stochastické metody experimentální identifikace 5.1 Korelační metody 5.2 Regresní metody 6. Verifikace a experimentální testování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.