545-0432/01 – Geographic information systems II ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Geodata, geoprvek. Vektorová a rastrová digitální data těchto dat. Srovnání těchto typů dat. 2. Integrace prostorových a popisných dat. Topologie, základní pojmy topologického datového modelu. 3. Organizace dat v systému souborů a adresářů. Coverage – základní formát vektorové grafiky produktu, workspace (pracovní prostor). ARC/INFO (PC ARC/INFO) - přehled základních modulů a jejich funkčnosti. 4. Modul ARC (Starter Kit). Management dat (kopírování, přejmenování a rušení tematických vrstev). Digitalizace, digitizér. 5. Výstavba topologie. Chyby topologie a jejich eliminace. 6. Využití grafického editoru ARCEDIT. 7. Správa popisných dat s využitím modulů TABLES a INFO. Datové typy, struktura tabulek, vstup atributových dat do tabulky, logické dotazy. 8. Manipulace s coverages jako s mapovými listy. Geometrické transformace prostorových dat, spojování mapových listů. 9. Analytické a syntetické operace, topologické překryvy. vytváření obalových zón. 10. ARCPLOT, výběry geoprvků na základě geometrických vztahů, logickým dotazem a interaktivně. Příkazy pro vykreslování geoprvků, sady liniových a bodových značek, plošných symbolů. 11. ARCPLOT, databázově řízená kartografie. 12. ARCPLOT, interaktivní tvorba kartografických výstupů. Mapová kompozice. Vytváření výstupního tiskového souboru. 13. Přehled dalších možností správy prostorových dat. Regiony, dynamická segmentace, síťové analýzy, práce s DMT, správa dat popisných dat prostřednictvím relačního SŘBD, správa rozsáhlých tematických vrstev. 6. GeoMedia: Ověřování geometrie. Analytické nástroje. 7. GeoMedia: Dotazování. Prostorové a atributové dotazy. 8. GeoMedia: Další nástroje. 9. Další produkty společnosti Intergraph. 10. Produkty společnosti ESRI, Inc. 11. Produkty společnosti Audodesk, Inc. 12. Produkty českých společností. 13. Další produkty. 14. Nástroje pro prezentaci prostorových dat v prostředí WWW.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner