545-0435/01 – Energetické systémy (ES)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Koncepce podsystémů technického zabezpečení výroby, vazby na výrobní systém, rozvody el. energie, výroba a rozvod tepla, degazační systém na dolech, systém dopravy materiálu na dolech a lomech, rozvod větrů v hlubinných dolech, klimatizace pracoviště.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Analýza podsystémů technického zabezpečení výroby - Řízení energetických systémů obecně - Vlastnosti a struktury energetických sítí na dolech - Principy výpočtu rozdělení množství v energetické síti - Principy výpočtu pro větrní sítě - Princip automatického řízení sítě ( informace, výpočet, akční zásahy) - Řízení kompresorové stanice s několika jednotkami - Možnosti a principy řízení rozvodu stlačeného vzduchu (snímače, přenos, akční členy, metoda výpočtu) - Analýza systému dopravy vzduchu v kompresoru (statické a dynamické vlastnosti, zdroje informace, ovládací prvky) - Regulační obvody turbokompresoru ( vlastnosti regul. Soustavy, druh regulace, regulační obvod, vlastnosti regulátoru) - Analýza systému dopravy vody u turbokompresoru ( dtto jako 10) - Analýza systému dopravy sloje u turbokompresoru ( dtto jako 10) - Princip rozvodu el. energie na dole vč. el. spínacích přístrojů a transformátorů - Vlastnosti asynchronních a synchronních motorů - Analýza systému el. rozvodu ( místa vzniku, informace, ochrany, akční členy, metody výpočtu) - Analýza vodního hospodářství na dole, podsystém dopravy vody ( dtto jako 10) - Automatizace čerpadel a čerpací stanice schema, algoritmus řízení) - Automatická kontrola rozvodu vody ( princip, přístroje, metoda) - Analýza systému degazace na dole ( dtto 10) - Automatizace vývěvy a degazační stanice - Automatizace degazační stanice ( algoritmizace, přístroje) - Analýza systému výměníkové stanice ( dtto 10) - Analýza systému větrání ( dtto 10) - Automatizace hlavních ventilátorů a ohřevu vztažných větrů - Analýza systému kotelny ( dtto 10)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku