545-0435/01 – Energetic Systems (ES)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Koncepce podsystémů technického zabezpečení výroby, vazby na výrobní systém, rozvody el. energie, výroba a rozvod tepla, degazační systém na dolech, systém dopravy materiálu na dolech a lomech, rozvod větrů v hlubinných dolech, klimatizace pracoviště.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Analýza podsystémů technického zabezpečení výroby - Řízení energetických systémů obecně - Vlastnosti a struktury energetických sítí na dolech - Principy výpočtu rozdělení množství v energetické síti - Principy výpočtu pro větrní sítě - Princip automatického řízení sítě ( informace, výpočet, akční zásahy) - Řízení kompresorové stanice s několika jednotkami - Možnosti a principy řízení rozvodu stlačeného vzduchu (snímače, přenos, akční členy, metoda výpočtu) - Analýza systému dopravy vzduchu v kompresoru (statické a dynamické vlastnosti, zdroje informace, ovládací prvky) - Regulační obvody turbokompresoru ( vlastnosti regul. Soustavy, druh regulace, regulační obvod, vlastnosti regulátoru) - Analýza systému dopravy vody u turbokompresoru ( dtto jako 10) - Analýza systému dopravy sloje u turbokompresoru ( dtto jako 10) - Princip rozvodu el. energie na dole vč. el. spínacích přístrojů a transformátorů - Vlastnosti asynchronních a synchronních motorů - Analýza systému el. rozvodu ( místa vzniku, informace, ochrany, akční členy, metody výpočtu) - Analýza vodního hospodářství na dole, podsystém dopravy vody ( dtto jako 10) - Automatizace čerpadel a čerpací stanice schema, algoritmus řízení) - Automatická kontrola rozvodu vody ( princip, přístroje, metoda) - Analýza systému degazace na dole ( dtto 10) - Automatizace vývěvy a degazační stanice - Automatizace degazační stanice ( algoritmizace, přístroje) - Analýza systému výměníkové stanice ( dtto 10) - Analýza systému větrání ( dtto 10) - Automatizace hlavních ventilátorů a ohřevu vztažných větrů - Analýza systému kotelny ( dtto 10)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner