545-0436/01 – Robotizace (Rob.)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír KeboGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

..

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Havel, I. : Robotika. Úvod do teorie kognitivních robotů. SNTL Praha, 1986. [2] Chvála, B. a kol. : Průmyslové roboty a manipulátory. Skripta ČVUT Praha, 1987. [3] Kebo,V. : Robotizované řízení pásové dopravy. Referát konference "Robotizace v hornictví", VŠB Ostrava 1986. [4] Štefaňák, P. : Analýza a syntéza štruktúr mechanizmov pohonov a robotov. Veda Bratislava, 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Historie robotů a robotizace, klasifikace robotů a manipulátorů, jejich kinematická stavba. 2. Pohony manipulátorů a průmyslových robotů, jejich řízení a modelování. 3. Konstrukční a pohybové jednotky manipulátorů a průmyslových robotů. 4. Výstupní hlavice, senzory a snímače využívané v robotice, zobrazení výrobní scény. 5. Řídicí systémy průmyslových robotů a manipulátorů . 6. Aplikace průmyslových robotů a manipulátorů v průmyslu. 7. Robotizace v oblasti surovinového průmyslu, řízení dálkové pásové dopravy a kolejové dopravy z pohledu robotizace. 8. Robotizace v uhelném průmyslu, požadavky z hlediska důlních provozů. 9. Robotizace pomocných procesů a technologií, nové vývojové směry v oblasti konstrukce a využití průmyslových robotů a manipulátorů. 10. Metody vyhodnocování výrobní scény, identifikace a modelování v oblasti robotiky, heuristické metody. 11. Kognitivní roboty a manipulátory. 12. Pomocné prostředky automatizovaných pracovišť s průmyslovými roboty a manipulátory. 13. Hierarchické řídící systémy s využitím průmyslových robotů a manipulátorů, využití prvků umělé inteligence. 14. Projektování automatizovaných systémů řízení s průmyslovými roboty a manipulátory, využití CAD systémů. 15. Hodnocení průmyslových robotů a manipulátorů, hodnotící charakteristiky funkční úrovně užitkovosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku