545-0436/01 – Robotics (Rob.)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír KeboSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

..

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Havel, I. : Robotika. Úvod do teorie kognitivních robotů. SNTL Praha, 1986. [2] Chvála, B. a kol. : Průmyslové roboty a manipulátory. Skripta ČVUT Praha, 1987. [3] Kebo,V. : Robotizované řízení pásové dopravy. Referát konference "Robotizace v hornictví", VŠB Ostrava 1986. [4] Štefaňák, P. : Analýza a syntéza štruktúr mechanizmov pohonov a robotov. Veda Bratislava, 1987.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Historie robotů a robotizace, klasifikace robotů a manipulátorů, jejich kinematická stavba. 2. Pohony manipulátorů a průmyslových robotů, jejich řízení a modelování. 3. Konstrukční a pohybové jednotky manipulátorů a průmyslových robotů. 4. Výstupní hlavice, senzory a snímače využívané v robotice, zobrazení výrobní scény. 5. Řídicí systémy průmyslových robotů a manipulátorů . 6. Aplikace průmyslových robotů a manipulátorů v průmyslu. 7. Robotizace v oblasti surovinového průmyslu, řízení dálkové pásové dopravy a kolejové dopravy z pohledu robotizace. 8. Robotizace v uhelném průmyslu, požadavky z hlediska důlních provozů. 9. Robotizace pomocných procesů a technologií, nové vývojové směry v oblasti konstrukce a využití průmyslových robotů a manipulátorů. 10. Metody vyhodnocování výrobní scény, identifikace a modelování v oblasti robotiky, heuristické metody. 11. Kognitivní roboty a manipulátory. 12. Pomocné prostředky automatizovaných pracovišť s průmyslovými roboty a manipulátory. 13. Hierarchické řídící systémy s využitím průmyslových robotů a manipulátorů, využití prvků umělé inteligence. 14. Projektování automatizovaných systémů řízení s průmyslovými roboty a manipulátory, využití CAD systémů. 15. Hodnocení průmyslových robotů a manipulátorů, hodnotící charakteristiky funkční úrovně užitkovosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner