545-0440/03 – Ekonomika v bezpečnosti (EB)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Lucie Krčmarská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti ekonimky, řešení technických problémů z oblasti bezpečnosti při současném respektování ekonomických zákonitostí a aplikace nabytých vědomostí při řešení ekonomických úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky v kontextu studovaného oboru. Jsou zde zahrnuty oblasti: podnikání, majetek a kapitál podniku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku, management, marketing atd.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4. aktualit. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. SAMUELSON, Paul A.; William. NORDHAUS, D. Ekonomie. Praha : Svoboda, 1991. 1011. s. ISBN 80-205-0192-4. KOTLER, Philip. Marketing, management. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 719 s. 80-247-0016-6. Leo Vodáček; Olga Vodáčková. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2001. 316 str. ISBN 80-7261-041-4. Karel Macík. Účetnictví pro manažerskou praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2000. 235 s. ISBN 80-7169-914-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice ekonomiky 2. Charakteristika tržní ekonomiky 3. Vymezení pojmů podnikání a podnik 4. Podnikání jednotlivce, obchodní společnost, družstvo 5. Zákon o živnostenském podnikání 6. Management v pojetí podnikatelské činnosti 7. Projektový management 8. Základní pojmy marketingu 9. Podnikání jako investiční činnost, majetková a kapitálová výstavba podniku 10. Oceňování majetku a podniku 11. Klasifikace dlouhodobého hmotného majetku 12. Opotřebování dlouhodobého hmotného majetku 13. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 14. Využívání dlouhodobého hmotného majetku 15. Oběžný majetek – význam, struktura, ovlivňující faktory 16. Zásoby – význam, normování 17. Pracovní síla a produktivita práce 18. Náklady podniku 19. Výnosy podniku 20. Hospodářský výsledek a cash flow podniku 21. Rentabilita – význam, ukazatele 22. Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu 23. Metody hodnocení investiční činnosti 24. Základy účetnictví 25. Daně a pojištění. 26. Základní úlohy podnikatelské činnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku