545-0440/04 – Ekonomika v bezpečnosti (EB)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Krčmarská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Krčmarská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC66 Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D.
TOM60 Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti ekonimky, řešení technických problémů z oblasti bezpečnosti při současném respektování ekonomických zákonitostí a aplikace nabytých vědomostí při řešení ekonomických úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky v kontextu studovaného oboru. Jsou zde zahrnuty oblasti: podnikání, majetek a kapitál podniku, náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku, management, marketing atd.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4. aktualit. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4. SAMUELSON, Paul A.; William. NORDHAUS, D. Ekonomie. Praha : Svoboda, 1991. 1011. s. ISBN 80-205-0192-4. KOTLER, Philip. Marketing, management. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 719 s. 80-247-0016-6. Leo Vodáček; Olga Vodáčková. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2001. 316 str. ISBN 80-7261-041-4. Karel Macík. Účetnictví pro manažerskou praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2000. 235 s. ISBN 80-7169-914-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Definice ekonomiky 2.Charakteristika tržní ekonomiky 3.Vymezení pojmů podnikání a podnik 4.Podnikání jednotlivce, obchodní společnost, družstvo 5.Zákon o živnostenském podnikání 6.Obecné principy fungování a řízení veřejného sektoru 7.Management v pojetí podnikatelské činnosti 8.Obranné a civilní nouzové plánování 9.Projektový management 10.Základní pojmy marketingu 11.Podnikání jako investiční činnost, majetková a kapitálová výstavba podniku 12.Oceňování majetku a podniku 13.Klasifikace dlouhodobého hmotného majetku 14.Opotřebování dlouhodobého hmotného majetku 15.Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 16.Využívání dlouhodobého hmotného majetku 17.Oběžný majetek – význam, struktura, ovlivňující faktory 18.Zásoby – význam, normování 19.Pracovní síla a produktivita práce 20.Náklady podniku 21.Výnosy podniku 22.Hospodářský výsledek a cash flow podniku 23.Rentabilita – význam, ukazatele 24.Podnikatelský proces jako koloběh kapitálu 25.Metody hodnocení investiční činnosti 26.Základy účetnictví 27.Daně a pojištění. 28.Základní úlohy podnikatelské činnosti 29.Zásady financování opatření k řešení krizových situací a k obnově území 30.Legislativa a postupy pro podporu stanovení náhrad při obnově území po živelních a jiných pohromách

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku