545-0441/01 – Automatized Control Systems of Technological Processes (ASŘ TP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Systémová analýza technologického procesu důlních závodů a rozdělení na podsystém výroby a technického zabezpečení výroby. Obecné vlastnosti podsystému TZV a způsoby jeho řízení. Systémová analýza dílčích části podsystému výroby jako zařízení pro dobývání, doprava, úprava těženého nerostu. Systémová analýza jednotlivých částí podsystému TZV z hlediska vlastností a možností automatizace a řízení. Všechny obecné pohledy jsou probírány z hlediska dolů a lomů a jsou hledány společné znaky.

Compulsory literature:

Strakoš,V.:Dispečerské řízení dolu, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-310-9, Ostrava,1996, 106 s. Strakoš,V.- Burý,J. – Burý, A.: Automatizace dobývacích prací na hlubinných dolech, SNTL-Praha, 1984, 280 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systémová analýza technologického procesu obecně a technol. procesu důlních závodů. 2. Systémová analýza výrobního podsystému hlubinného dolu z hlediska modelu dopravních sítí. 3. Systémová analýza výrobního podsystému lomu z hlediska modelu dopravních sítí. 4. Systémová analýza podsystému TZV z hlediska modelu dopravních sítí. 5. Analýza porubů a předků na hlubinných dolech z pohledu automatizace a řízení. 6. Analýza podsystému dopravy na hlubinných dolech a lomech z hlediska modelování dopravy v neparametrických sítích. 7. Analýza podsystému úpravy těžené horniny z hlediska možnosti automatizace a řízení. 8. Dispečerské řízení výrobního podsystému obecně, podsystému TZV obecně a bezpečnosti a větrání hlubinných dolů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner