545-0446/01 – Objektově-orientovaná analýza a návrh (HGF)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytne studentům přehled problematiky objektově-orientované analýzy a návrhu. Podrobně budou pojednány jednotlivé modely, používané v průběhu OOAN a dále jednotlivé kroky OOA a OON. Na závěr bude podán přehled požívaných metodik.

Povinná literatura:

1. Drbal. P. a kol.: Objektově orientované metodiky a technologie. 1. díl, části modely a analýza. VŠE Praha, 1997. 193 str. 2. Drbal. P. a kol.: Objektově orientované metodiky a technologie. 1. díl, části design, dokumentace a porovnání. VŠE Praha, 1997. 187 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Rekapitulace OOP. 2. Modely používaní v OOAD. Model jednání, model spolupráce. 3. Objektový model, funkční model. 4. Model objektové interakce, model chování. 5. OOA. Rozbor zadání. Analytické modelování. 6. Objektové modelování. 7. Funkční a dynamické modelování. 8. OON. Systémový a objektový návrh. 9. Dokumentace projektu. 10. Přehled OO metodik.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku