545-0448/01 – WWW pages and servers development (HGF)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Růžička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Internet, intranet. TCP/IP. Základní služby Internetu (FTP, TELNET, WWW). WWW klienti a servery. 2. HTML stránka. Základní struktura. Základní prvky stránky, formátování textu, tabulky. 3. Obrázky. Videa. Animace. Zvuky. 4. Rámy 5. Formuláře 6. CGI. Přístup k relačním databázím. PHP3, ASP. 7. Java Script, Java applety. Plug - in. 8. Kaskádové styly. 9. Jazyk XML. 10. Formáty vektorových dat pro publikování na WWW stránkách. VML, SVG, VRML. 11. Publikování prostorových dat v prostředí WWW. GeoMedia Web Map, ArcView IMS, MapObjects IMS, Autodesk MapGuide. 12. WWW servery. Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Apache Web Server. 13. Konfigurace WWW serveru. 14. Bezpečnost dat. Šifrování. Protokol SSL. Nové trendy v oblasti tvorby WWW stránek a serverů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner