545-0449/01 – Úvod do studia systémového inženýrství ( )

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity7
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír KeboGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat systémovou integraci jako důležitou součást informačního zabezpečení organizací a charakterizovat vybrané subsystémy. Vyjmenovat důležité vlastnosti systémového integrátora a integrační požadavky na kvalitní informační systém.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty se systémovou integrací, její podstatou a důležitostí. Poukazuje na vliv nových technologií, metody integrace a na jednotlivé subsystémy, které musí být integrovány v jeden celek, zdůrazňuje roli systémového integrátora.

Povinná literatura:

1. VOŘÍŠEK, J.: Informační technologie a systémová integrace. Praha, VŠE, 1996, ISBN 80-7079-895-5, 198 s. 2. VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačních systémů a systémová integrace. Praha, Management Press, 1999, ISBN 80-85943-40-9, 324 s. 3. TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Praha, GRADA, 2000, ISBN 80-7169-703-6, 110s. 4. http://www.systemonline.cz 5. http://rubin.vsb.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a současnost systémového inženýrství, principy a charakter systémového myšlení a systémového přístupu pro řešení složitých úloh, pojetí měkkých a tvrdých systémů. 2. Klasifikace systémových věd se zřetelem na Obecnou teorii systémů jako fundamentální systémovou vědu vymezující filosofii a pojmový aparát pro studium a navrhování systémů. 3. Definice a výklad pojmu systém, struktura systému, exaktní prostředky algebry popisu systému, typy systémů, vlastnosti systémů. 4. Projevy chování systémů v čase – dynamíčnost, rovnováha, stabilita. Řízení chování systému, přehled schémat řízení. 5. Životní cyklus systému. Principy analýzy, modelování, návrhu a optimalizace složitých systémů. 6. Úlohy systémového inženýrství, formulace vybraných systémových úloh prostřednictvím teorie grafů. 7. Vyhodnocování variantních řešení vzniklých v průběhu vývoje systému pomocí metod multikriteriální analýzy. 8. Modelování konfliktních situací a výběr optimální varianty řešení na základě teorie her. 9. Ideový projekt vývoje systému. Projektové řízení. Reengineering. 10. Přehled metod, technik a nástrojů užívaných při projektování systémů. Datový, funkční a objektově orientovaný přístup. 11. Počítačem podporovaný vývoj programových systémů. 12. Využívání potenciálu dat uložených v databázích, Data Warehousing, techniky OLAP, ROLAP, MOLAP, Data Mining. 13. Systémy pro podporu rozhodování a strategického řízení, Collaborative Knowledge Management, Electronic Document Management. 14. Bezpečnost počítačových sítí a informačních systémů s ohledem na rozvoj Internetových technologií. Evropské normy pro zajištění bezpečnosti a ochrany dat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 17  0
                Písemka Písemka 16  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku