545-0450/02 – Modeling and Formalization Theory (TMaF)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Pragmatická definice systému, výpověď, reálná reprezentace, algebraická struktura, konstrukce struktur, grafická implementace grafu, multigrafu, metagrafu 2) Algebra logiky, formule, tautologie, kvantifikátory, výroková analýza textu 3) Popis jako relace, operace s výpověďmi, kvaziordinální funkce, binární relace, užití operátorů algebry popisu 4) Množinová algebra, algebra datového pole, úlohy řešené pomocí množinové algebry 5) Neurčitost reálných objektů, vícehodnotová logika, operace a operátory neurčitosti 6) Základní schémata řízení, implementace, skládání a dekompozice modelů řízení 7) Všeobecné úlohy popisu, nestandardní operace, konstrukce a užití operátorů 8) Modely implicitních konfliktů, úlohy multikriteriálních výběrů 9) Modely explicitních konfliktů 10) Úlohy maticových her 11) Modely spotřeby zdrojů a zásob, Wilsonovy a Bellmanovy modely 12) Alokace a bilance, Kotzigovy modely, Leontiffův model 13) Lhůtové projekty a spotřeba zdrojů, využití rezerv a histogramů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.