545-0454/01 – System Engineering II (SI II)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír KeboSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI20 Ing. Robert Klimunda
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

::

Teaching methods

Summary

Evolvement of information technologies significantly affecting economic prosperity and growth. Quality company’s information system belongs to strategic prosperity factors and is affecting his ability to competition. Solution is making complex integrated system rising in system integration process.

Compulsory literature:

Voříšek J. Informační technologie a systémová integrace / Information technology and system integration. skripta VŠE, fakulta informatiky a statistiky, Praha 1996 Dolanský V. Měkota V. Němec V. Projektový management / Project management. Grada Publishing, Praha 1996 journal IT System http://www.ccb.cz

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pojetí a charakteristika informační společnosti, změna v paradigmatu manažerského myšlení 2. Podstata systémové integrace – příčiny vzniku, cíle, principy, rizika, vývojová stadia a složky systémové integrace 3. Metodický základ systémové integrace 4. Základní charakteristika metainformačního systému, architektura MTS, přínosy, rizika 5. Strategické řízení IS/IT, konceptuální model tvorby globální strategie 6. Projektové plánování I - podstata, věcný obsah projektové cíle, dekompozice organizační struktury projektu 7. Projektové plánování II – matice zodpovědnosti, časové implementační plány projektu, plánování rizika, dokumentace 8. Proces řízení realizace projektu – nástroje pro mapování stavu realizace projektu 9. Outsourcing – podstata, důvody a podmínky pro realizaci, přínosy a důsledky 10. Základní etapy realizace outsourcingu 11. Outsourcing v modelu řízení IS/IT, možné oblasti pro nasazení. 12. Řízení procesů, hlavní zásady reengineeringu podnikových procesů 13. Strukturní uspořádání reengineeringu, vymezení firemních procesů, mapování procesů 14. Optimalizace procesů pomocí principů reengineeringu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner