545-0454/01 – Systémové inženýrství II (SI II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír KeboGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI20 Ing. Robert Klimunda
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

::

Vyučovací metody

Anotace

Rozvoj informačních technologií významně ovlivňuje hospodářskou prosperitu a růst. Kvalita informačního systému podniku patří mezi strategické faktory prosperity a ovlivňuje jeho konkurenceschopnost. Řešením je tvorba komplexního integrovaného systému vznikajícího v procesu systémové integrace.

Povinná literatura:

1) Voříšek J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management Press, Praha 1997 2) Voříšek J. Informační technologie a systémová integrace, skripta VŠE, fakulta informatiky a statistiky, Praha 1996 3) Dolanský V. Měkota V. Němec V. Projektový management, Grada Publishing, Praha 1996 4) Bruckner T. Voříšek J. Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku, Ekopress, Praha 1998 5) Robson M. Ullah P. Praktická příručka podnikového reengineeringu, Management Press, Praha 1998 6) Vodáček L. Rosický A. Informační management, pojetí, poslání a aplikace, Management Press, Praha 1997 7) Časopis IT System, ročník 1999 – 2001 8) Sborníky Systémová integrace, ročník 1999, 2000 9) http://www.ccb.cz 10) Kurz Systémové inženýrství - online www.kip.zcu.cz/kursy/svt/eb/prum_eng/systemove_inzenyrstvi.html 11) Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování, ČVUT, 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí a charakteristika informační společnosti, změna v paradigmatu manažerského myšlení 2. Podstata systémové integrace – příčiny vzniku, cíle, principy, rizika, vývojová stadia a složky systémové integrace 3. Metodický základ systémové integrace 4. Základní charakteristika metainformačního systému, architektura MTS, přínosy, rizika 5. Strategické řízení IS/IT, konceptuální model tvorby globální strategie 6. Projektové plánování I - podstata, věcný obsah projektové cíle, dekompozice organizační struktury projektu 7. Projektové plánování II – matice zodpovědnosti, časové implementační plány projektu, plánování rizika, dokumentace 8. Proces řízení realizace projektu – nástroje pro mapování stavu realizace projektu 9. Outsourcing – podstata, důvody a podmínky pro realizaci, přínosy a důsledky 10. Základní etapy realizace outsourcingu 11. Outsourcing v modelu řízení IS/IT, možné oblasti pro nasazení. 12. Řízení procesů, hlavní zásady reengineeringu podnikových procesů 13. Strukturní uspořádání reengineeringu, vymezení firemních procesů, mapování procesů 14. Optimalizace procesů pomocí principů reengineeringu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku