545-0459/01 – Provoz a vývoj systému (PVS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s problematikou systémů a to z pohledu od vývoje po provoz. Student získá znalosti v této oblasti a bude je aplikovat v samostatných úlohách a hlavně v semestrálním projektu, kde prokáže komplexní řešení problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje poznatky z oblastí návrhů a provozů monitorovacích a řídicích systémů a informačních technologií (MŘS/IT). Student se seznámí s obecnou architekturou monitorovacích a řídicích systémů na všech úrovních řízení a to v hardwarové, tak i softwarové části. Praktická část je zaměřena na analýzu architektur, návrhy a vývoj z pohledu využitelnosti vyspělých MŘS/IT.

Povinná literatura:

STRAKOŠ, V., BURÝ, J., BURÝ, A.: Automatizace dobývacích prací na hlubinných dolech, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1984, 278 stran. VÍTEČKOVÁ,M.,VÍTEČEK,A.: Základy automatické regulace, VŠB-TU Ostrava, REPRONIS Ostrava, 2006, 200 stran, ISBN 80-248-1068-9. BURÝ,A.: Teorie systémů a řízení, VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007,78 stran, ISBN 978-80-248-1602-9. ŽID, N.,BENÁČANOVÁ, H. KUNSTOVÁ, R. SVOBODA, J. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. http://www.automa.cz/

Doporučená literatura:

BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů dopravy na uhelných hlubinných dolech, Monografie 7,VŠB-TU Ostrava,2002, ISBN 80-248-0158-2. http://www.microsys.cz/ http://www.pantek.cz/ http://www.hw.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení s obsahem předmětu a požadavky na studenta. Základní pojmy řídicích a informačních systémů, rozdělení, hierarchické úrovně, struktury systémů řízení. Počítačem integrovaná výroba (CIM) – komponenty, integrace. Legislativní zdroje a podpora vývoje IS/IT – živnostenský zákon, živnostenské úřady. Obchodní právo I. - podnikání, podnik, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž. Softwarové systémy právních informací – srovnání dostupných produktů, jejich možnosti. Živnostenské listy a koncesní listiny. Obchodní právo II. - obchodní společnosti, obchodní závazkové vztahy, náležitosti smluv, závazky, ručení, vybrané typy smluv. Smluvní vztahy mezi právnickými osobami, softwarová podpora vzorových smluv a podání. Občanské právo - fyzické a právnické osoby, vlastnické právo, odpovědnost za škodu, dědění, nájem a pronájem, pojištění a pojišťovnictví, sdružení. Smluvní vztahy podle občanského zákoníku. Daňové právo - daně přímé a nepřímé, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň dědická a darovací, z převodu nemovitostí, daně spotřební, silniční. Daňová přiznání pro jednotlivé typy daní. Účetnictví hospodářských subjektů – zákon o účetnictví, jednoduché a podvojné účetnictví. Účetní knihy. Ochrana a úschova účetních písemností. Základní účetní případy v jednoduchém účetnictví – hotovostní příjmy a výdaje. Bezhotovostní účetní operace (objednávky, faktury, dodací listy, převodní příkazy). Majetek účetního subjektu – HIM, NIM, DHIM, DNIM. Odpisování investičního majetku. Mzdová evidence – typy mezd, složky mezd, výpočet daní a odvodů, aktuální sazby. Evidence majetku, zanášení odpisů. Účtování mezd a odvodů. Základy podvojného účetnictví. Účetní třídy, soustava účtů, podvojnost a souvztažnost. Základní účetní knihy, jejich účel a provázanost. Účtování majetku a zásob – metody oceňování a účtování. Účetní operace s majetkem a zásobami. Účtování financí a kapitálových vztahů. Převody financí a základní příklady kapitálových účtů. Účtování nákladů a výnosů. Komplexní informační systémy a informační technologie – rozdělení, architektury, možnosti, současné trendy. Práce v systému SAP R/3. Modulární architektura informačních systémů, funkce jednotlivých modulů, jejich integrace. Demonstrace funkcí modulů systému SAP R/3. Plánování a řízení výroby s využitím informačních technologií – používané metody, agendy. Využití modulu R/3 – PP pro řízení výroby. Manažerské informační systémy (MIS) – účel, používané metody. Příklad produktu MIS Global. Zhodnocení plnění studijních povinností, udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.